Timelapse video of the Aurora BorealisVideo Description

Stunning timelapse video of the Aurora Borealis, taken in Tromsø, Norway